Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 02/05/2019 8:39 SA
ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG
 
STTTÊN ĐƠN VỊSĐT
1

Phòng Tham mưu Công an tỉnh

- Trung tâm Thông tin chỉ huy

- Đường dây nóng giải quyết Thủ tục hành chính

 

02203.852.365

069.2829.182

2

Thanh tra Công an tỉnh

- Đường dây nóng phản ánh tiêu cực của CBCS

 

0913.255.719

3

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

- Tiếp khách nước ngoài

- Tiếp công dân Việt Nam

 

069.2829.382

02203.857.736

4Phòng An ninh Điều tra069.2829.520
5Văn phòng Cơ quan CSĐT 069.2829.231
6Phòng Cảnh sát Hình Sự069.2829.105
7Phòng Cảnh sát Kinh Tế069.2829.163
8Phòng Cảnh sát Ma Túy069.2829.302
9Phòng Cảnh sát Môi trường 
10Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH02203.114
11

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

- Trực ban

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

069.2829.168

069.2829.400 

12Phòng Cảnh sát Giao Thông069.2829.303
13

Công an TP Hải Dương

- Trực ban CATP

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.852.245

069.2829.201

14

Công an TP Chí Linh

- Trực ban CATP

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.882.255

 

15

Công an huyện Nam Sách

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.754.335

02203.759.311

16

Công an huyện Thanh Hà

- Trực ban CAH

- Trực ban Cơ quan CSĐT

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.815.215

02203.812.113

02206.268.039

17

Công an huyện Gia Lộc

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.716.419

0913.984.588

18

Công an huyện Thanh Miện

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.736.534

19

Công an huyện Ninh Giang

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.767.212

02203.766.988

20

Công an huyện Tứ Kỳ

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.747.235

0389.476.742

21

Công an huyện Cẩm Giàng

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.786.444

02203.786.979

22

Công an huyện Bình Giang

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.777.535

02203.770.077

23

Công an huyện Kinh Môn

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 

02203.822.080

0917.888.001

24

Công an huyện Kim Thành

- Trực ban CAH

- Tiếp dân cấp Căn cước công dân

 
           
02203.720.136
           
02203.720.912

 

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
11137445