Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 17/04/2017 10:16 SA
Giới thiệu lịch sử hình thành Công an Hải Dương
 

​     Vào những năm 30 của thế kỷ XX, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra gay gắt và phong trào cách mạng thế giới ngày càng dâng cao, ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng công nhân, nông dân rộng khắp cả nước. Hòa chung vào không khí cách mạng của nhân dân cả nước, nhân dân Hải Dương cũng nhất tề đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hải Dương, lực lượng cách mạng bao gồm cả lực lượng chính trị và vũ trang đã được xây dựng và trưởng thành. Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tháng 10/1940, "Đội Tự vệ đỏ" đầu tiên được thành lập ở Tạ Xá (nay thuộc huyện Nam Sách, Hải Dương). Đến tháng 6/1945, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thành lập "Đội Việt Minh danh dự" trên cơ sở lực lượng tự vệ (thuộc các Đội tự vệ đỏ); đây là lực lượng tiền thân của Công an Hải Dương. Sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, thực hiện Sắc lệnh số 23 ngày 21/02/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp nhất lực lượng Liêm phóng và Cảnh sát thành Việt Nam Công an vụ và Nghị định số 121 ngày 18/4/1946 của Bộ Nội vụ về tổ chức Việt Nam Công an vụ và quy định thành lập lực lượng Công an ở các địa phương,  ngày 24/4/1946 Tỉnh ủy và Ủy ban cách mạng lâm thời tỉnh Hải Dương quyết định thành lập Ty Công an. Ngày 24 tháng 4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương.

     Kể từ khi được thành lập, Công an Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ  với lực lượng quân đội, các ngành, các cấp, các đoàn thể quần chúng và nhân dân trong tỉnh xây dựng thế trận an ninh rộng khắp. Đã có nhiều kế hoạch và biện pháp đấu tranh có hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ An ninh quốc gia, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động phát động quần chúng tấn công, truy quét tội phạm; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chương trình quốc gia về đảm bảo an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm… Phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… Làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các cấp giải quyết có hiệu quả các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương và các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc.

     Trước tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an cả nước cũng như Công an Hải Dương hết sức nặng nề, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

     Hơn 70 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, sự lớn mạnh của lực lượng Công an cả nước, lực lượng Công an Hải Dương không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, nguyện vì nước quên thân, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, xứng đáng là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.​

          * Những thành tích đã đạt được:

     - 01 Huân chương Hồ Chí Minh

     - Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (năm 2016).

     - 02 đơn vị đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

     - 02 cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

     - 01 Huân chương Độc lập hạng Ba.

     - 120 Huân chương Quân công và 748 Huân chương Chiến công cho cá tập thể, cá nhân Công an tỉnh.

     - 31 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

     - Trên 2.000 Huy chương "Vì an ninh Tổ quốc".

     - Trên 4.000 Huy chương Chiến sỹ vẻ vang.

     - Hàng ngàn bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân Công an tỉnh

     - 01 Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ (năm 2010)

     - 06 Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Công an (năm 2004, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014).

Ban Biên tập

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
11137496