Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 12/10/2017 8:06 SA
Hội phụ nữ Công an tỉnh ký giao ước thi đua cùng Hội phụ nữ các đơn vị Công an trong Cụm thi đua số 4
 

        Ngày 04/10, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Hội phụ nữ các đơn vị Công an trong Cụm thi đua số 4 trong đó có Hội phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã tham gia buổi Tọa đàm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" và ký giao ước thi đua thực hiện phong trào ""Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" giai đoạn 2017 – 2021.

                        121017giaouocIMG_20171011_084243.jpg

Hội phụ nữ các đơn vị Công an trong Cụm thi đua số 4 bao gồm các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh và Thái Bình.

Tham gia buổi tọa đàm, cán bộ, hội viên phụ nữ Cụm thi đua số 4 nắm vững sự cần thiết, mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; đồng thời làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa Cuộc vận động và phong trào thi đua "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững".

                        121017giaouocIMG_20171011_084214.jpg

Trong chương trình hội nghị, cùng với Hội phụ nữ các đơn vị Công an trong Cụm thi đua số 4, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương cũng thống nhất Quy chế, nội dung hoạt động và ký giao ước thi đua thực hiện phong trào ""Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo Vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" giai đoạn 2017 – 2021.

Từ đó, tạo điều kiện để Hội phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương cũng như Hội phụ nữ các đơn vị Công an trong Cụm thi đua được giao lưu, tìm hiểu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ, qua đó, giúp xây dựng người phụ nữ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong giai đoạn cách mạng mới./.

 Hằng Nga – PX15

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 03203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT