Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 21/11/2019 2:43 CH
Một số điều chỉnh về sổ Hộ khẩu, thẻ Căn cước công dân khi thay đổi địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã
 

Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi địa chính của một số xã, phường thuộc TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Cụ thể: Ngày 10/01/2019, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 về việc nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương (hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2019); ngày 11/9/2019, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 768/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019);

Ngày 16/10/2019, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương (hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019).

Để rõ hơn về quyền, nghĩa vụ, các thủ tục, điều kiện và các vấn đề cơ bản liên quan trong quá trình thực hiện điều chỉnh các giấy tờ cá nhân như Sổ hộ khẩu, thẻ Căn cước công dân khi thay đổi địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã, Công an tỉnh Hải Dương thông báo các nội dung sau:

Về việc điều chỉnh sổ hộ khẩu khi các Nghị quyết về thay đổi địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực

thebank_sohokhaulagivachucnangnhuthenao_1564556170.jpg

Tại Khoản 3, Điều 29 Luật Cư trú quy định: "Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong Sổ hộ khẩu". Như vậy, người dân có hộ khẩu thường trú tại cấp huyện, cấp xã, nơi có sự thay đổi về địa giới hành chính hoặc tại các xã được sáp nhập, đổi tên thì Công an cấp huyện và Công an cấp xã có thẩm quyền điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu cho người dân đó.

Cụ thể là, tại địa bàn thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn, đại diện chủ hộ mang sổ hộ khẩu đến bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục về đăng ký cư trú Công an thành phố Hải Dương, Công an thành phố Chí Linh và Công an thị xã Kinh Môn để được tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh Sổ hộ khẩu. Tại địa bàn các xã của 09 huyện còn lại trong tỉnh, đại diện chủ hộ mang Sổ hộ khẩu đến Công an xã, thị trấn để làm thủ tục điều chỉnh. Việc điều chỉnh thông tin trong Sổ hộ khẩu khi thay đổi địa giới hành chính không mất lệ phí. Trường hợp người dân muốn được cấp Sổ hộ khẩu mới do sổ cũ, rách, hỏng hoặc điều chỉnh những thông tin không thuộc nội dung thay đổi địa giới hành chính thì phải mất phí theo quy định của Nhà nước.

photo1509935413221-1509935414124-16-1-390-600-crop-1509935675463.jpg

Tại Điểm b, khoản 2, Điều 12 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 Của Bộ Công an quy định: "Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục điều chỉnh trong Sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu". Tuy nhiên, hiện nay các địa phương trong toàn tỉnh đang khẩn trương tiến hành các phần việc liên quan đến công tác sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính nên việc điều chỉnh nội dung thông tin trong Sổ hộ khẩu cho người dân chưa được thực hiện đồng loạt và chưa bắt buộc phải điều chỉnh ngay thông tin trong Sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu chưa được điều chỉnh thông tin vẫn có giá trị sử dụng bình thường.

Về việc cấp thẻ Căn cước công dân khi các Nghị quyết về thay đổi địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực

0.jpg

Giấy CMND/thẻ CCCD là giấy tờ tùy thân có giá trị chứng minh về nhân thân của một công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm đảm bảo thuận tiện trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, tỉnh Hải Dương đã thực hiện việc cấp thẻ CCCD thay thế cho CMND. Thẻ CCCD được thay thế cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ CCCD thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Tại Điểm b, khoản 1, Điều 5 Luật Căn cước công dân quy định "Công dân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý căn cước công dân cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân… khi có sự thay đổi theo quy định của pháp luật". Điểm b khoản 2 Điều 5 Luật Căn cước công dân quy định: "Công dân có nghĩa vụ làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD". Khoản 2 Điều 6 Luật Căn cước công dân quy định: "Cơ quan quản lý Căn cước công dân có trách nhiệm chỉnh sửa kịp thời khi có căn cứ xác định thông tin về công dân chưa chính xác hoặc có sự thay đổi".

The_CCCD4.jpg

Như vậy, khi các Nghị quyết về thay đổi địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hải Dương có hiệu lực, công dân có quyền đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD do thay đổi thông tin về địa giới hành chính. Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây: tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh hoặc cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, thị xã, thành phố.

Thủ tục đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD đề nghị công dân xuất trình Sổ hộ khẩu đã được điều chỉnh, thay đổi theo địa giới hành chính mới và giấy CMND/thẻ CCCD (nếu có). Trường hợp cấp đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, công dân được miễn lệ phí.

Hiện nay, việc đổi Sổ hộ khẩu chưa được thực hiện đồng loạt, do đó, không bắt buộc nhân dân phải đổi thẻ CCCD ngay tại thời điểm này. Giấy CMND/thẻ CCCD còn thời hạn vẫn có giá trị sử dụng, không ảnh hưởng đến việc giao dịch của nhân dân khi có sự thay đổi địa giới hành chính./.

Ban Biên tập

 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
11097802