Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT
Ngày cập nhật: 4/8/2019 8:39 AM
Chức năng lập vi bằng của thừa phát lại
 

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2019 của Sở Tư pháp; nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương xây dựng Tờ gấp tuyên truyền, giới thiệu về chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để phổ biến đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Tờ gấp tuyên truyền có nội dung cụ thể như sau:

scan_0001.pdf


 
SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:
- XUẤT NHẬP CẢNH: 02203.857.736
- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 069.2829.182
HÒM THƯ TIẾP NHẬN GÓP Ý VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:
Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Tin ANTT
Hoạt động CA Tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Người tốt việc tốt
Tin Lực Lượng CAND
Tin ATGT

Lượt truy cập
11097804